Småverktøy og maskiner

Selv om mye av arbeidet i dag gjøres med hjelp av maskiner, er steinhuggerfaget fortsatt et håndverk som krever enkle, men nyttige redskap som for eksempel meisler.  Vi har et bredt utvalg av kantjern for råsetting av kanter, rifling og etterhugging av skriftfelt og krysshammere for gradhugging av steinens overflate.  Til gradhugging brukes den kjente BHV-hammeren.  Vi har også profilfreser for rettslipere, bor, tørrslip og tørrkappeblad.  Til disse verktøyene har vi selvfølgelig passende maskiner både elektrisk og luftdrevet.

bronseartikler.png bronseartikler.png
diamantverktoy.png diamantverktoy.png
slipemidler.png slipemidler.png
skrift.png skrift.png
smaverktoy.png smaverktoy.png
stein.png stein.png